Skip to main content

Kontakt

Kontaktpersoner för infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2023

Projektledare: Marie Rubér, Universitetssjukhuset Linköping 

Vetenskapligt program: Anita Hellgren, Universitetssjukhuset Linköping

Abstracts: Mia Furebring (infektion), Sara Mernelius (mikrobiologi)

Sponsorer:
 Marie Högdahl, Universitetssjukhuset Linköping

Socialt program:
Kerstin Samuelsson, Universitetssjukhuset Linköping

Kongressbyrå
(praktiska frågor om konferensen): Stefan Wengelin, Commee AB
www.commee.se