Skip to main content

Vanda Friman är född i forna Tjeckoslovakien men flyttade 1969 som tonåring till Sverige med sin familj. Hon tog läkarexamen vid Lunds universitet 1978 och gjorde sedan AT samt ST i Halmstad och blev specialist i infektionssjukdomar 1985. Sedan dess har hon arbetat på Infektionskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset där hon nu är överläkare. Hon är också adjungerad professor vid Göteborgs universitet.

  • Vanda disputerade 1996 med avhandlingen “Immune responsiveness and bacterial ecology in infection-prone and healthy IgA-deficient subjects” och blev 2010 docent. Hon har handlett 5 doktorander till disputation inom området infektioner hos immundefekta. Sedan 2019 är Vanda adjungerad professor vid avdelningen för infektionssjukdomar vid Sahlgrenska Akademin.

  • Vanda var vårdenhetsöverläkare för avdelning med vård av barn och gravida med infektioner 2001-2008 och under åren 2008-2022 ansvarig för konsultfunktion infektioner hos immundefekta patienter. Hon har byggt upp och varit ansvarig för immunbristmottagningen för vuxna patienter med primär immunbrist på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

  • Vanda är konsult för patienter med sekundär immunbrist och hon har gjort ett stort avtryck på transplantationsvården lokalt och nationellt. Hon är en nationell och internationell expert inom området för infektioner hos immunsupprimerade patienter. Hon är och har varit ansvarig för vårdprogram kring förebyggande och behandling av infektioner hos organtransplanterade m.m.

Vanda är en av grundarna till organisationen SLIPI – Sveriges Läkares Intresseförening för Primär Immunbrist. Hon har varit ordförande  och styrelsemedlem för en rad organisationer inom området infektioner hos immunsupprimerade patienter såsom Scandiatransplants infektionsgrupp, SLIPI och NSMM.

Vanda är en flitigt anlitad och uppskattad föreläsare såväl nationellt som internationellt.

Vanda Friman