Skip to main content

Abstracts

Här kan du ladda ner årets abstractbok>>

Vi vill veta vilken aktuell forskning och utveckling som bedrivs inom infektionssjukdomar, mikrobiologi och omvårdnadsforskning inom infektionssjukvård i Sverige!

Ett viktigt inslag i mötesprogrammet är deltagarnas presentationer. Vi välkomnar därför vetenskapliga sammanfattningar (abstracts) utifrån alla tänkbara aspekter av mikrobiologi, infektionssjukdomar samt omvårdnadsforskning inom infektionssjukvård. Forskningsprojekt, men även utvecklingsprojekt och kvalitetsarbeten kan presenteras i denna form.  För att skapa ett bra kontaktnät uppmanar vi också till att presentera metodvalideringar och större verifieringar. Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte utgör ett utmärkt forum för att presentera det vetenskapliga arbete som numera ingår i specialistutbildningen.

Alla som har anknytning till infektion eller mikrobiologi är välkomna att skicka in sina bidrag oavsett om man är medlem i någon av de fem arrangerade föreningarna eller ej. Den som skickar in ett abstract skall dock ha gjort en betydande del i det projekt som presenteras. Det förutsätts även att inskickande författare/huvudförfattaren också deltar och presenterar sitt arbete vid mötets gemensamma postersession onsdagen den 22 maj 2024, alternativt vid sessionerna med fria föredrag, ifall abstracten väljs ut till muntlig presentation. Vid presentation av forskningsprojekt förutsätter vi att Vancouver-reglerna respekteras (http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf)

Inskickade arbeten behöver inte vara i ”original”, t ex. kan en presentation eller en poster som presenterat vid ett större internationellt möte återanvändas.

Abstracten kommer att bedömas av representanter från föreningarnas styrelser. I samband med detta avgörs det också vilka som ska erbjudas att presenteras som muntligt och vilka som bör presenteras som poster.

Abstract får vara max 350 ord och bör i första hand vara på svenska även om engelska accepteras.  Vinnaren av posterpriset får 2000 kronor och det kommer delas ut ett pris för vardera vardera RFI, SILF och mikrobiologi.

Du som fått ditt abstract godkänt för muntlig presentation har fått information om detta mejlat separat. Presentationsordningen på din session hittar du i huvudprogrammet.

Du som fått ditt abstract godkänt för posterpresentation, tänk på att postern ska vara tryckt i stående format, med största tillåtna storlek A0 dvs 841x1189 mm.

Nytt för i år är att vi även kommer erbjuda ett format som vi kallar "short orals". Det riktar sig till dig som fått ditt abstract godkänt som poster, men i tillägg vill göra en kort muntlig presentation på cirka 2 minuter. Dessa presentationer kommer att ske i kaffepauserna på konferensens speakers corner. Du väljer detta format när du lämnar in ditt abstract till konferensen via länken nedan.

Språket ska vara svenska, men undantagsvis kan engelska gå bra. När du kommer till konferensregistreringen kommer du att bli anvisad plats för upphängning. Vi vill att din poster finns tillgänglig under hela konferensen och tas ner i samband med kaffepausen på fredag förmiddag den 24 maj. Du ansvarar själv för detta görs.