Skip to main content

Här hittar du presentationsordningen i årets upplaga av Speakers Corner

Tisdag 21 maj 14:45 -15:30

DiaSorin AB
Diagnostik av multiresistent Candida: mer aktuellt än någonsin

Torgny Sunnerhagen 
Bakteriemi med Aerococcus jämfört med Escherischia coli och Enterococcus faecalis - spelar art roll?

Cecilia Magnusson 
Phenotypic characterization of Clostridioides difficile PCR ribotype 046,  involved in an outbreak presents high toxin production and multidrug-resistance 

Sebia Sweden AB

Andreas Schmiedl
Alegria 2 – Compact Power for Infectious and Autoimmune Diseases Diagnostics

Onsdag 22 maj 10:00 - 10:45

Abbott Rapid Diagnostics AB

Vigith Andrews 
PACUTI: En klinisk prövning av pivmecillinam och amoxicillin/klavulansyra (PAC) vid behandling av akut febril urinvägsinfektion orsakad av ESBL-producerande Enterobacterales

Transcutan AB
Hur TauroLock™ som kateterlåslösning gynnar patienter, vårdpersonal och verksamheter genom att minska antalet kateterrelaterade blodinfektioner och ocklusioner

Gustaf Ulfhammer 
Asymtomatisk CSF HIV-1 Escape: Incidens och Konsekvenser

MSD

Åsa Mellgren 
Impaired adherence and higher prevalence of antiretroviral treatment side-effects in migrants living with HIV in Sweden

Onsdag 22 maj 14:45 -15:30

Tillotts Pharma AB

Mylab Oy

Techtum Lab AB

EMM Life Science AB
Molekylär faecesdiagnostik för maskar och cystor från Biosynex

Torsdag 23 maj 10:00 - 10:45

Patrik Jonsson 
Karbapenemasproducerande Acinetobacter baumannii i Region Stockholm 2022-2023

Johan Lennerstrand
Prevalence of SARS-CoV-2 Omicron Sublineages and Spike Protein Mutations Conferring Resistance against Monoclonal Antibodies in Uppsala and Örebro during 2022–2023

Lisa Wasserstrom 
Molekylär diagnostik av tinea med PathoNostics DermaGenius 3.0 kit - jämförelse med in house PCR, odling och direktmikroskopi 

Carolina Lundberg 
Att bygga rälsen medan tåget går:  Snabbvalidering av gastroenteritdiagnostik i ansträngt läge

Amra Kurtovic 
Förekomsten av Candida i positiva blododlingar och dess resistensprofil mot flukonazol

Johan Brynedal Öckinger 
Utvärdering av transportmedier för odlingsbaserad och molekylärbiologisk diagnostik

Torsdag 23 maj 14:45 -15:30

Tobias Damgaard
Early identification of target non-attainment for beta-lactam antibiotics in the intensive care unit by creatinine-based estimated glomerular filtration rate 

Malin Hagstrand Aldman
COMeBAC- COMparative study on Bensylpenicillin And Cloxacillin in penicillin susceptible S. aureus (PSSA) bacteraemia. -Randomiserad behandlingsstudie vid penicillinkänsliga S. aureus bakteriemier

Avantor

Jonas Tverring 
Staphylococcus aureus Network Adaptive Platform (SNAP)

Fredag 24 maj 10:00 - 10:45

Maria Andersson
Prehospitalt laktat >3 mmol/l förbättrar tidig identifiering av patienter med misstänkt sepsis och ökad mortalitetsrisk

Gustav Torisson 
Behandling av chock med noradrenalin i midlinekateter på intermediärvårdsavdelning – en retrospektiv studie av komplikationer och patientutfall

Elin Economou Lundeberg 
EduTB – förståelse och upplevelse av tuberkulos efter att ha tagit del av en informationsfilm om tuberkulos

Jonas Tverring 
Use of elastomeric antibiotic pumps in inpatient care: A prospective observational cohort study on time and cost efficiency