Skip to main content

Hur bevarar vi kompetens? Vägen till en attraktiv arbetsplats där personalen vill stanna

Under senare år har fler och fler biomedicinska analytiker och infektionssjuksköterskor sökt nya utmaningar utanför kliniska laboratorium och infektionsavdelningar. Varför blir det svårare att behålla kompetensen på arbetsplatserna?

Sessionen kommer att ta upp läget i landet för våra infektionssjuksköterskor och biomedicinska analytiker. Hur ser det ut och vad görs på en nationell nivå för att öka förståelsen för våra professioner och höja statusen? Kan vi lära oss av varandra för att skapa attraktiva arbetsplatser där personalen väljer att stanna?

Sessionen kommer bestå av kortare föreläsningar följt av en paneldebatt där publiken får möjlighet att ställa frågor till våra deltagare.    

Moderator: Sophia Godau, Karolinska Institutet

Kompetens som kapital - vart behöver det investeras för att skapa en långsiktig och stark kompetensförsörjning?
Sophia Godau, Biomedicinsk analytiker, Vårdförbundet

Kompetensutveckling och hållbart arbetsliv
Rachel De Basso, Regionstyrelsens ordförande i Region Jönköpings län och ordförande i SKRs Sjukvårdsdelegation. 

Hur vi behåller kompetensen på Capio St Görans Sjukhus
Alexandra Zetterberg (f.d. Adell), Omvårdnadsledande sjuksköterska Capio St Görans sjukhus

Lokal: Musikalen

  • Träffar: 1342