Skip to main content

Fria föredrag inom mikrobiologi

Denna session består av korta föredrag som presenteras av huvudförfattarna till utvalda mikrobiologiska arbeten. Urvalet har gjorts bland inkomna mikrobiologiska abstracts av företrädare för föreningarna FKM, RFM och SFM. Mellan varje presentation finns tid för frågor och diskussion.

Presentationsordning:

Användning av förenklad provtagning för QuantiFERON-TB, en vinst för både provtagare och laboratoriet
Katarina Wallménius

Provtagning från tre lokaler i webbaserad klamydia- och gonorrétestning - erfarenheter från första tiden
Ylva Lindroth

Real tid PCR kit för snabbare detektion och identifiering av    dermatofyter och Candida albicans
Nahid Kondori 

Analys av SARS-CoV-2, influensavirus A/B och RS-virus i nasofarynxaspirat, bronkoalveolärt lavage och trakealsekret med GeneXpert Dx
Johan Brynedal Öckinger 

Verifiering av kommersiell HIV-1/HIV-2 kvalitativ PCR som kan användas för konfirmation och differentiering av HIV-reaktiva screeningprov.
Kristina Mannervik

LAMP för malariadiagnostik sparar tid för infektionsjourer, men prestanda kan variera mellan metoder
Sara Karlsson Söbirk 

Helgenomsekvensering är överlägset high molecular weight typning med MALDI-ToF i att klarlägga transmission av Clostridioides difficile
Sara Mernelius 

Tick-borne encephalitis virus seroprevalence and vaccine coverage in Sweden.
Bo Albinsson 

Moderatorer: Sara Mernelius, Camilla Lagheden och Per-Eric Lindgren

Lokal: Musikalen

  • Träffar: 1540